top pagina

<< home <<


(Eigen)aardigheden Internet

logo

 << internet home <<

 Geen titel in popup venster (Safari)

door Harry Koopman

5 augustus2006


Geen titel in popup venster in Safari

Indien er venster met javascript wordt geopend, en het venster wordt met document.write van een titel voorzien, dan toont de titel niet in Safari (niet de versie voor Panther, noch voor Tiger). Safari geeft 'naamloos' of 'untitled' voor de titel.

Het maakt niet uit of er <title>titel hier</title> geschreven wordt, of document.title, Safari weigert de titel te tonen. Hier een voorbeeld:

>> Popup venster openen

De workaround...

Via een omweg lukt het echter wel, namelijk door aan het popup venster een te openen URL mee te geven. Die url kan naar een pagina verwijzen waarbinnen via document.write de informatie wordt geschreven. Voorbeeld:

>> popup venster openen, de popup opent een pagina.

Tonen van broncode

In het eerste geval toont Safari de broncode van het gegenereerde venster niet, in het tweede geval wel.

Testen

Beide popups zijn getest in Win/IE6. Op Macintosh is getest in Firefox (nieuwste), Opera 8, en Netscape 7.
Hierbij alles in orde, behalve dus Safari in de eerste popup.

Verder moet nog worden uitgeprobeerd:

• Javascript kent ook andere manieren behalve document.write om content toe te voegen. Deze andere manieren zouden ten aanzien van Safari moeten worden getest.

Credits

>> link naar bug-report op quirksmode.org

Ik ben op het spoor gezet door deze pagina, waar ene Brian Jones de tip naar de door mij geschetste werkwijze geeft.

>> quirksmode.org

En voor de gebruikte javascript technieken maak ik dankbaar gebruik van de tips van Peter Paul Koch.

5 augustus 2006, Harry Koopman

top

logo
www.marsandmc.nl | harry koopman
rechten voor overname voorbehouden